İletişim

Adres: 129/4 Sokak No: 28 -E 4.Sanayi Sit Doğanlar -Bornova / İZMİR  

Tel :   0.232 458 97 78   Tel   :0.232 375 80 15

Faks: 0.232 458 97 74  Gsm :0.539 798 14 16

Mail: info@karsanteknikhirdavat.com
Mail : karsan-teknik@hotmail.com